NINET je národní informační síť sdružující regionální a oborové kontaktní organizace z celé České republiky, které poskytují informační a konzultační služby především k rámcovému programu Horizont 2020. V současnosti je síť finančně  podporována MŠMT programem INTER-EXCELENCE, podprogramem INTER-INFORM. Cílem je přispět prostřednictvím podpory českých výzkumných institucí  ke zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách. V návaznosti na výsledky jednotlivých výzev programů se může průběžně měnit  i seznam jednotlivých RKO/OKO.

České Budějovice Brno Ostrava Plzeň Praha <p>Řež</p> Liberec Olomouc Pardubice Rapotín

NKO
RKO
OKO


Vyberte si kliknutím na město


Národní kontaktní organizace

 

Technologické centrum AV ČR

 

 

 

 

Technologické centrum AV ČR 

projekt CZERA 2, služby národním výzkumným týmům, výzkumným organizacím a průmyslovým podnikům pro zapojení do ERA

 

Regionální kontaktní organizace (RKO): zde


Oborové kontaktní organizace (OKO): zde