OKO


Oborové kontaktní organizace (OKO)
Energetické výzkumně-vývojové informační centrum ČR
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
Kancelář na podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci ERA
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

Ing. Lucie Peterková

tel.: 224 383 477

e-mail:peterkovalucie@rektorat.czu. cz

 

Mgr. Josef Beránek

tel.: 224 384 048

e-mail: beranek@rektorat.czu.cz

Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

 prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D

 e-mail: hejnak@af.czu.cz

 

 

Medicínské informační centrum pro evropské projekty
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40 – Faustův dům

120 00 Praha 2

doc. Ing. Miroslav Špunda

tel.: 602 957 958

e-mail: spunda@cuni.cz

OKO - Novatech II -oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií
BIC Brno

Cejl 62

602 00 Brno

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

tel.: 533 101 431

e-mail: kouril@bicbrno.cz

 

Ing. Petr Majer

projektový manažer

e-mail: project@bicbrno.cz

OKO pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
Technická univerzita v Liberci

Olha Starostina

Studentská 1402, Liberec

e-mail: olha.starostina@tul.cz

tel.: 485353271

 

Spoluřešite:

Univerzita Palackého v Olomouci (doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)

e-mail:
pavel.tucek@upol.cz

 

OKO pro nové materiály a pokročilé technologie II
COMTES FHT, a. s.
Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
Agrovýzkum Rapotín

Hlavní řešitel:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice

 

V projektu jsou zapojeni další spoluřešitelé:

Agritec Plant Research, s. r. o.? Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný a šlechtitelský ústav Holovousy, s. r. o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Zemědělský výzkum, s. r. o.)

 

Hlavní řešitel:

Ing. Ondřej Koop

e-mail: ondrej.koop@vuchs. cz

 

kontakty na další řešitele a spoluřešitele najdete zde

Podpora výzkumné komunity v ČR z pohledu rozvoje otevřených software a komunikace v evropských vědecko-výzkumných projektech
Rektorát ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
ng. Karel Žebrakovský
tel.: 224 353 463
e-mail: karel.zebrakovsky@cvut.cz
Styčná kancelář ČR pro výzkum, vývoj a inovace - CZELO 4
Technologické centrum AV ČR

nositel projektu:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

 

Sídlo kanceláře CZELO je v Bruselu na adrese:

CZELO - Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trone 61

1050 Brussels

Belgium

Denisa Fančová 

Tel.: + 32 478 80 45 05

e-mail:fancova@tc.cz

 

 

 

zpět