OKO


Oborové kontaktní organizace (OKO)
Analýza kapacit a potřeb českých odborných pracovišť v kosmickém výzkumu
Česká kosmická kancelář, o.p.s.

Prvního pluku 320/17

186 00 Praha 8

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

tel.: 224 918 288

Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Hlavní řešitel:

Technická 3

166 28 Praha 6 – Dejvice

 

 

Spoluřešitel:

ČVUT Praha

 

Ing. Hana Štěpánková

e-mail: hana.stepankova@vscht.cz

 

Spoluřešitel z ČVUT:

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

e-mail: pavel.koudelak@cvut.cz

 

EURAXESS Česká republika 2018-2021
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

SSČ AV ČR, v. v. i.

Národní 3

110 00 Praha 1

Markéta Doležalová

tel.: 221 146 387

e-mail: dolezalova@ss.cas.cz

 

Informační podpora kosmického výzkumu a vývoje v České republice
Česká kosmická kancelář, o. p. s.
Sokolovská 32/22

186 00 Praha 8

 

Řešitel:

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

 

Kontaktní osoba

Michal Václavík

e-mail: vaclavik@czechspace.cz

Kancelář na podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci ERA
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

Ing. Lucie Peterková

tel.: 224 383 477

e-mail:peterkovalucie@rektorat.czu. cz

 

Mgr. Josef Beránek

tel.: 224 384 048

e-mail: beranek@rektorat.czu.cz

Medicínské informační centrum pro evropské projekty
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40 – Faustův dům

120 00 Praha 2

doc. Ing. Miroslav Špunda

tel.: 602 957 958

e-mail: spunda@cuni.cz

OKO - Novatech II -oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií
BIC Brno

Cejl 62

602 00 Brno

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

tel.: 533 101 431

e-mail: kouril@bicbrno.cz

 

Ing. Petr Majer

projektový manažer

e-mail: project@bicbrno.cz

OKO pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
Technická univerzita v Liberci

Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Studentská 1402, Liberec

e-mail: marketa.dubova@tul.cz

 

Spoluřešite:

Univerzita Palackého v Olomouci (doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)

e-mail:
pavel.tucek@upol.cz

 

OKO pro nové materiály a pokročilé technologie II
COMTES FHT, a. s.
OKO pro programy EUREKA a EUROSTARS
Asociace inovačního podnikání české republiky, z. s.
OKO SVTP ČR - zapojení Národní sítě věděckotechnických parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.
Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
Agrovýzkum Rapotín

Hlavní řešitel:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice

 

V projektu jsou zapojeni další spoluřešitelé:

Agritec Plant Research, s. r. o.? Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný a šlechtitelský ústav Holovousy, s. r. o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Zemědělský výzkum, s. r. o.)

 

Hlavní řešitel:

Ing. Ondřej Koop

e-mail: ondrej.koop@vuchs. cz

 

kontakty na další řešitele a spoluřešitele najdete zde

Styčná kancelář ČR pro výzkum, vývoj a inovace - CZELO 4
Technologické centrum AV ČR

nositel projektu:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

 

Sídlo kanceláře CZELO je v Bruselu na adrese:

CZELO - Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trone 98

1050 Brussels

Belgium

Ing. Pavlína  Pancová Šimková, Ph.D.

tel.: + 32 2 514 6672

e-mail:pancova@tc.cz

 

 

Zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum - EERA-CZ 2
Cenrum výzkumu Řež

Hlavní řešitel:

Centrum výzkumu Řež

Hlavní 130
250 68 Husinec-Řež
 
Na projektu se podílí dalších 5 řešitelů (UFCH JH, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, VŠB-TU).

Ing. Naděžda Witzanyová

 

e-mail:  wit@cdvrez.cz

 

 

zpět