OKO


Oborové kontaktní organizace (OKO)
Analýza kapacit a potřeb českých odborných pracovišť v kosmickém výzkumu
Česká kosmická kancelář, o.p.s.

Prvního pluku 320/17

186 00 Praha 8

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

tel.: 224 918 288

Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu
Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a architektury 

Studentská 1402

461 17 Liberec

 

 

administrace projektu

Ing. Marta Petrová

tel.: 485 353 191

e-mail: marta.petrova@tul.cz

EURAXESS Česká republika 2016-2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

SSČ AV ČR, v. v. i.

Národní 3

110 00 Praha 1

Markéta Doležalová

tel.: 221 146 387

e-mail: dolezalova@ss.cas.cz

 

Evropské centrum Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika

Mgr. Adéla Jiroudková

e-mail: adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

 

 

Mgr. Pavla Rypáčková

e-mail: pavla.rypackova@ruk.cuni.cz
Kancelář na podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci ERA
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

Ing. Lucie Peterková

tel.: 224 383 477

e-mail:peterkovalucie@rektorat.czu. cz

 

Mgr. Josef Beránek

tel.: 224 384 048

e-mail: beranek@rektorat.czu.cz

KOMPAS - Kancelář podpory mezinárodních projektů a spolupráce
Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Technická 5

166 28 Praha 6

 

Ing. Karolína Friessová, Ph.D.

tel.:220 443 675

e-mail: karolina.friessova@vscht.cz

Medicínské informační centrum pro evropské projekty
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40 – Faustův dům

120 00 Praha 2

doc. Ing. Miroslav Špunda

tel.: 602 957 958

e-mail: spunda@cuni.cz

OKO cíleného výzkumu pro přípravu českých subjektů k mezinárodní spolupráci 2015-2017
Aktivity pro výzkumné organizace, o. p. s. (AVO, o. p. s.)

Novodvorská 994

142 21 Praha 4
areál BES NET

Martin Podařil

tel.: 776 133 652

e-mail: podaril@avo.cz


OKO ICT II
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

ÚTIA

Pod Vodárenskou věží 4

182 08 Praha 8

Ing. Jiří Kadlec, CSc.

tel.: 266 052 216

e-mail: kadlec@utia.cas.cz

OKO -Novatech -oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií
BIC Brno

Cejl 62

602 00 Brno

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

tel.: 533 101 431

e-mail: kouril@bicbrno.cz

 

Ing. Petr Majer

projektový manažer

e-mail: project@bicbrno.cz

OKO pro nové materiály a pokročilé technologie
COMTES FHT, a. s.
OKO pro programy EUREKA a EUROSTARS
Asociace inovačního podnikání české republiky, z. s.
OKO SVTP ČR - zapojení Národní sítě věděckotechnických parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.
PEDICEV - Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 3

166 28 Praha 6 – Dejvice

 

 

Spoluřešitel:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1  (Kancelář: Linhartská 4, Praha 1)

 

Ing. Anna Mittnerová (VŠCHT)

tel.: 220 443 675

e-mail: anna.mittnerova@vscht.cz

 

Mgr. Marcela Linková (Sociologický ústav)

tel.: 222 222 322

e-mail: marcela.linkova@soc.cas.cz

 

 

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1

Mgr. Kateřina Cidlinská

tel.: 222 222 322

e-mail: katerina.cidlinska@soc.cas.cz

Podpora vedení projektů v kosmonautice
Česká kosmická kancelář, o. p. s.
Prvního pluku 17

186 00 Praha 8

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

tel.: 224 918 288

Styčná kancelář ČR pro výzkum, vývoj a inovace - CZELO
Technologické centrum AV ČR

nositel projektu:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

 

Sídlo kanceláře CZELO je v Bruselu na adrese:

CZELO - Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trone 98

1050 Brussels

Belgium

Ing. Pavlína  Pancová Šimková, Ph.D.

tel.: + 32 2 514 6672

e-mail:pancova@tc.cz

 

 

Systém podpory programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na ČVUT v Praze
ČVUT Praha - Rektorát

Zikova 4

166 36 Praha 6

 

Ing. Pavel Koudelák

e-mail: pavel.koudelak@rek.cvut.cz

Umožnění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance - EERA)
Cenrum výzkumu Řež

Hlavní řešitel:

Centrum výzkumu Řež

Hlavní 130
250 68 Husinec-Řež
 
Na projektu se podílí dalších 5 řešitelů (UFCH JH, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, VŠB-TU).

Ing. Naděžda Witzanyová

 

e-mail:  wit@cdvrez.cz

 

 

zpět