RKO


Regionální kontaktní organizace (RKO)
Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA (LTI19007)
Masarykova univerzita Brno

Masarykova univerzita Brno

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

řešitelka

Mgr. Ida Součková Olšová

e-mail: i.souckova@rect.muni.cz

EURAXESS Česká republika 2019-2022 (LTI19006)
Knihovna akademie věd
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3
110 00 Praha 1

Ing. Zuzana Tuťálková

euraxess@ssc.cas.cz

IN-IN NET VUT (LTI20002)
VUT Brno
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz 

Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin (LTI20005)
VŠCHT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
Technická 5
166 28 Praha 6

Ing. Karolína Friessová, Ph.D.

 

e-mail: Karolina.Friessova@vscht.cz 

 

tel.: +420 220 443 210 

Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský výzkumný prostor III (LTI19003)
VÚTS, a. s.

VÚTS, a. s.

Svárovská 619

Liberec XI - Růžodol I

460 01 Liberec

 

spoluřešitel: 

TU Liberec

 

hlavní řešitelka:

Ing. Radka Pittnerová, Ph.D.

 

e-mail: radka.pittnerova@vuts.cz. tel.: +420 485 302 309

 

spoluřešitel:

prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.

e-mail: pavel.mokry@tul.cz

tel.: 485 353 690

 

zpět