RKO


Regionální kontaktní organizace (RKO)
Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA
VŠCHT Praha

Řešitel:

VŠCHT Praha-rektorát

Technická 3

166 28 Praha 6

 

Spouřešitel:

ČVUT v Praze, Rektorát

Zikova 1903/4

166 36, Praha

 

Kontakt VŠCHT

Ing. Hana Štěpánková

Tel.: +420-22044-3675
E-mail: veda@vscht.cz

 

 

Kontakt ČVUT

Ing. Pavel Koudelák
Zikova 1903/4, 166 36, Praha 6
Tel.: +420-22435-5226
E-mail: veda@rek.cvut.cz

INCENTIVE - Informační centrum pro internacionalizaci výzkumu a zapojení do ERA
Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice 2

Ing. Monika Vejchodová

tel.: 466 036 417

e-mail: Monika.Vejchodova@upce.cz

IN-IN CENTRUM
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz

IN-IN NET VUT
VUT Brno
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz 

Národní kontaktní centrum - gender a věda - 2017-2020
Sociologický ustav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
Hlavní řešitelka:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Telefon: +420 210 310 322

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy - kontakt pro Evropský výzkumný prostor III
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sídlo: 

Bělidla 986/4a

603 00 Brno

 

Pracoviště:

Na Sádkách 7,

370 05  České Budějovice

Kontakty pro akademickou sféru:

Mgr.Hana Šprtová
e-mail: sprtova.h@czechglobe.cz
tel: 602 707 979

 

Mgr.Mirka Šprtová, Ph.D.
e-mail: sprtova.m@czechglobe.cz
tel: 602 864 152

 

 

Kontakty pro firemní sféru:

 

Ing.Jan Jareš
e-mail: jares@os-agenda.cz
tel: 602 563 348

 

Mgr. Jan Vanžura
e-mail: vanzura@jvtp.cz
tel: 723 890 497

 

RKO MSK - Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel: 

VŠB - TU Ostrava

17. listopadu 15

708 33 Ostrava -Poruba

 

Spoluřešitelé:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

 

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava


KONTAKTY

 

VŠB-TUO:

e-mail: rko-msk@vsb.cz

e-mail: euraxess@vsb.cz

 

Ostravská univerzita:

e-mail: rko@osu.cz

e-mail: euraxess@osu.cz

 


http://www.osu.cz/

 

Slezská univerzita

e-mail: rko-msk@slu.cz e-mail: euraxess@slu.cz

 

http://www.slu.cz/slu/cz/veda-a-zahranicni-styky/RKO/RKO

 

 

RKO pro střední Moravu
Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci
Projektový servis

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Mgr. Pavla Tresterová

e-mail: pavla.tresterova@upol.cz |
SICIP, Podpůrné a informační centrum pro mezinárodní spolupráci v Plzeňském kraji
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Mgr. Jaroslav Šíp
tel.: +420 377 631 080
e-mail: sipj@rek.zcu.cz
 

zpět