NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network). Síť je neformální sdružení regionálních a oborových kontaktních organizací  (RKO/OKO) z celé České republiky, tedy řešitelů jednotlivých projektů. RKO/OKO poskytují informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). V současné době jsou jednotlivé projekty financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM. Základní informace a kontakty na jednotlivé členy sítě jsou uvedeny níže.

V návaznosti na výsledky konkrétních výzev programu se může průběžně měnit i seznam RKO/OKO.


E-mail na členy sítě NINET: ninet@ninet.cz

 

Přístup do extranetu sítě NINET: https://www.evropskyvyzkum.cz/cs


 


 

 


České Budějovice Brno Ostrava Plzeň Praha Liberec Olomouc Pardubice Rapotín

NKO
RKO
OKO


Vyberte si kliknutím na město


Národní kontaktní organizace

 

Technologické centrum AV ČR

 

 

 

 

Technologické centrum AV ČR 

projekt CZERA 3, služby národním výzkumným týmům, výzkumným organizacím a průmyslovým podnikům pro zapojení do ERA

 

Regionální kontaktní organizace (RKO): zde


Oborové kontaktní organizace (OKO): zde