Brno


Regionální kontaktní organizace (RKO)
IN-IN NET VUT (LTI20002)
VUT Brno
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz 

Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA (LTI19007)
Masarykova univerzita Brno

Masarykova univerzita Brno

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

řešitelka

Mgr. Ida Součková Olšová

e-mail: i.souckova@rect.muni.cz

 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
iNETME - International NET for Mechanical Engineering (LTI19001)
VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2896/2, Královo Pole, 61669, Brno,

řešitel:

 

Hlinka Jiří, doc. Ing., Ph.D.

e-mail: hlinka@fme.vutbr.cz

tel.: 541 142 584

 

zpět