Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA (LTI19007) (www)


Pracoviště:
Masarykova univerzita Brnozpět