Olomouc, v současnosti neřeší žádný projekt INTER-INFORMzpět